NVMC-Avd. Sunnmøre har som formål å fremje og ivareta interessa for veteranmotorsykler eller på annen måte interessante motorsykler i innanfor vårt geografiske område. Lokalavdelinga skal vere eit ekstra tilbod til medlemar av NVMC på Sunnmøre. Medlemskap i lokalavdelinga kjem ikkje i staden for medlemskap i moderklubben, men som eit tillegg.

Sjå klubben si eiga side på

Facebooklogo2

Siste nytt

07.08.2017:
Neste aktivitet i klubben er FREDAGSMØTE NB-NY DATO!: 8. -9. september:
Torgeir Vatnehol arrangerer «naustafest» med overnatting
og åtgaum på Lorgja, Ellingsøya. Meir info kjem etter kvart
her og/eller på fjøsboksida vår. Ring Torgeir Vatnehol på 928 13 390 for
info og påmelding.
For aktivitetsliste for andre halvår 2017 klikk HER!