NVMC-Avd. Sunnmøre har som formål å fremje og ivareta interessa for veteranmotorsykler eller på annen måte interessante motorsykler i innanfor vårt geografiske område. Lokalavdelinga skal vere eit ekstra tilbod til medlemar av NVMC på Sunnmøre. Medlemskap i lokalavdelinga kjem ikkje i staden for medlemskap i moderklubben, men som eit tillegg.

Sjå klubben si eiga side på

Facebooklogo2

Siste nytt

24.04.2018:
Neste aktivitet i klubben er fredagmøte 4. mai 2018:
Tor-Arild Malin tek imot oss på Borgund Vidaregåande
Skule, billinja. Info og omvisning som sist. Det vert og høve
til å få lagt om og balansert motorsykkeldekk på skikkelig
vis. Ring Tor-Arild på 913 81 247 for informasjon.
For aktivitetsliste for første halvår 2018 klikk HER!