NVMC-Avd. Sunnmøre har som formål å fremje og ivareta interessa for veteranmotorsykler eller på annen måte interessante motorsykler i innanfor vårt geografiske område. Lokalavdelinga skal vere eit ekstra tilbod til medlemar av NVMC på Sunnmøre. Medlemskap i lokalavdelinga kjem ikkje i staden for medlemskap i moderklubben, men som eit tillegg.

Sjå klubben si eiga side på

Facebooklogo2

Siste nytt

26.09.2019:
Neste aktivitet i klubben er fredagsmøtet 4. oktober:

Roar & Nina tek imot oss i triveleg atmosfære på Headstone
MC med vaflar og varm kaffi, og muligens framsyning av
lysbilete. Headstone MC held til i Ålesund/Skutvika, Ivar
Aasens gt. 16. Ring Nina på 920 80 973 om du slit med å
finne fram.

For aktivitetsliste for andre halvår 2019 klikk HER!