NVMC-Avd. Sunnmøre har som formål å fremje og ivareta interessa for veteranmotorsykler eller på annen måte interessante motorsykler i innanfor vårt geografiske område. Lokalavdelinga skal vere eit ekstra tilbod til medlemar av NVMC på Sunnmøre. Medlemskap i lokalavdelinga kjem ikkje i staden for medlemskap i moderklubben, men som eit tillegg.

Sjå klubben si eiga side på

Facebooklogo2

Siste nytt

10.04.2020:

Kononasmitte - Aktivitet i klubben er våren 2020:

Grunna problematikk kring risiko for spreiing av smitte av
Kononavirus kan alle planlagt aktivitetar i klubben framover
bli avlyst på ubestemt tid.

Fredagsmøte på Sjøholt 8. mai er avlyst.

Vårskjelven 2020 er avlyst/utsett!


Sjå også klubben si Facebookside for meir info.