NVMC-Avd. Sunnmøre har som formål å fremje og ivareta interessa for veteranmotorsykler eller på annen måte interessante motorsykler i innanfor vårt geografiske område. Lokalavdelinga skal vere eit ekstra tilbod til medlemar av NVMC på Sunnmøre. Medlemskap i lokalavdelinga kjem ikkje i staden for medlemskap i moderklubben, men som eit tillegg.

Sjå klubben si eiga side på

Facebooklogo2

Siste nytt

16.03.2018:

Neste aktivitet i klubben er fredagmøte 6. april 2018:
Runar Sæthre tek i mot oss på RS Motor, som ligg i dei gamle Nordstrikk-lokala på Fiskarstrand, rett over vegen for skulen. Der vert det høve til å sjå fjonge syklar frå Moto Guzzi, Honda, Aprilia, Indian, Victory og Vespa, og på verkstaden vert det servert godsaker. I «Krypten» under butikken, vil Bjørn, John Christian og Torgeir B. vise fram nokre av prosjekta dei held på med der. Ring Runar på 906 66 157 om du treng rettleiing.For aktivitetsliste for første halvår 2018 klikk HER!