Historikk

Sunnmørsavdelinga av Norsk Veteran Motorsykkel Club blei stifta  i pinsa 1988.  Stiftingsmøtet kom i gang etter ein telefonrunde til nokre sentrale personar innan veteranmiljøet i området. Initiativtakarane var Jan Kåre Vadset, Nils Tore Årseth,Johan Steffen Fivelstad og brødrene Hjelle. Den første ordentlege Vårskjelven vart arrangert i pinsa året etter.

File_02
Frå stiftingsmøtet i lokalavdelinga i 1988

Vårskjelven har sidan oppstarten blitt eit årvisst treff. Treffstaden er Valldal i Nordal kommune. Dei første åra var treffstaden Muri Camping i sentrum av Sylte. Etterkvart blei treffet flytta til Skoglund Camping lenger opp i dalen, der ein har halde til dei siste åra.

Lokalavdelinga var  i 1993 og 1994 arrangør av "Skogsløpet",  NVMC sitt hovudarrangement. Det første året i Ålesund og det andre året på Vigra i Giske kommune.