NVMC-Avd. Sunnmøre har som formål å fremje og ivareta interessa for veteranmotorsykler eller på annen måte interessante motorsykler i innanfor vårt geografiske område. Lokalavdelinga skal vere eit ekstra tilbod til medlemar av NVMC på Sunnmøre. Medlemskap i lokalavdelinga kjem ikkje i staden for medlemskap i moderklubben, men som eit tillegg.

Sjå klubben si eiga side på

Facebooklogo2

Siste nytt

01.03.2021
Klubben vurderar ei heilt ny heimesideløysing. Fram til den er klar vil ikkje denne sida bli vedlikehalden.

For oversikt over klubben sine aktivitetar fremover viser ein til Facebookgruppe for oppdatert info.

For Infoslipp-1 2021 med referat frå årsmøtet m.m. klikk
HER!